Het begon allemaal in februari 1992 toen de werkgroep speelvoorzieningen werd opgericht.
Hieruit kwam in april 1992 de werkgroep kinderactiviteiten voort en uiteindelijk eindigden deze initiatieven in de oprichting van Wijkvereniging Albano in november 1993, die in de loop van de tijd werd uitgebreid met een commissie jeugd en een commissie volwassenactiviteiten, een redactie van het wijkverenigingsblad en een commissie wijkbelangenbehartiging.

Deze zelfde commissie's, met uitzondering van de commissie wijkbelangenbehartiging en de redactie, zijn nog steeds erg actief.

In zo'n kinderrijke wijk is het niet vreemd dat vooral de kinder- en jeugdcommissie's grote opkomsten hebben bij hun activiteiten.

Met het 10-jarig jubileum in 2003 hebben we met heel veel wijkbewoners een gezellige dag gehad.
Deze begon met een speurtocht door de wijk die eindigde bij Hotel de Kroon met een lunch en een feest.
In 2013 hebben we het 20-jarig jubileum gevierd bij Top-Shot, een gezellige middag met allerlei spelletjes met een lekkere BBQ als afsluiting.

Wij zijn erg trots op het grote aantal vrijwilligers (tussen de 70 en 100) die graag willen helpen bij een activiteit als begeleider, de post bezorgen of bijv. aanwezig zijn tijdens Koningsdagdag.
Van bouwers en sjouwers tot mensen voor de catering of spelletjes begeleiden.
Al deze mensen worden op een decemberavond verrast met een klein cadeautje die worden rondgebracht door een paar aardige zwarte pietjes.