Helaas is er op dit moment geen jeugdcommissie meer.
We zijn druk op zoek naar enthousiaste mensen die de activiteiten voort willen zetten.
Reacties ontvangen we graag per e-mail of spreek iemand aan van de wijkvereniging.

* in 2015 hebben we voor het eerst een Quizavond in elkaar gezet. Een hele leuke 
  avond, deze staat wellicht in 2016 weer op het programma.
 
* Spooktocht: Een spannende avond voor de kinderen en hun begeleiders. Soms gaat de tocht door de wijk, meestal door het buitengebied van Oudenbosch en een keertje in het bos. Een paar jaar hebben we i.s.m. Tune-Inn de spooktocht in het oude gemeentehuis gehouden wat we hadden omgetoverd in een echt spookhuis. De spannende foto's staan natuurlijk op de site.

* Koningsdag: De commissieleden dragen ook hun steentje bij om de Koningsdag tot een succes te maken.

* Disco's: Ongeveer 3 a 4 keer per jaar wordt er een discoavond georganiseert, compleet met een echte DJ, versiering en apparatuur om de juiste sfeer te scheppen. 

* In oktober wordt er altijd stoer uitje georganiseerd voor de jeugd vanaf groep 5.