Contributie
€ 15,00 per gezin per kalenderjaar.
Indien u in de tweede helft van het jaar lid wordt: € 7,50 plus € 15,00 voor het daaropvolgende jaar.

Betaling van de contributie
Door het afgeven van een machtiging aan de vereniging tot het innen via de
bank of een overschijving naar onze girorekening. Machtigingsformulier is hieronder te downloaden.


U kunt zich opgeven door onderstaand formulier uit te printen en volledig ingevuld in te leveren tijdens een activiteit of bij onze ledenadministratie: Sander Nijenhuis, Jaagpad 36.

Inschrijfformulier